Dialogi 2016

XXI Międzynarodowe Otwarte Warsztaty Teatralne „Dialogi 2016”

Radzyński Ośrodek Kultury zaprasza na XXI Międzynarodowe Otwarte Warsztaty Teatralne „Dialogi 2016”, które odbędą się w dniach 29.07-07.08.2016 w Radzyniu Podlaskim. Oferta warsztatów skierowana jest do młodzieży i tej starszej młodzieży w wieku 18 – 40 lat zainteresowanych teatralną przygodą twórczą oraz prowadzeniem grup teatralnych. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Będzie to już dwudziesta pierwsza edycja warsztatów teatralnych z zakresu szeroko pojętego teatru. Przedmiotem działań będzie ogólnie tematyka ekspresji poprzez ruch. Wykładnią warsztatu teatralnego będzie trening sprawności aktorskiej z dużym naciskiem na fizyczność i sprawność ruchową oraz pracę z tekstem. Działania warsztatowe będą wymagały od uczestników dużej aktywności, przełamywania barier i schematów ruchowych co pozwoli na swobodne posługiwanie się swoim ciałem w procesie twórczego działania. Uczestnicy spotkają się z elementami improwizacji ruchowej opartej na dialogu w grupie. Corocznie na zakończenia warsztatów pokazywana jest krótka sztuka teatralna, która powstaje w czasie trwania warsztatów i jej twórcami są sami uczestnicy przy udziale osób prowadzących.

Grupa ok. 15 osób. Zakwaterowanie w internacie – koszt  650 zł od osoby (w tym obiad, śniadanie). Osoby bez noclegu koszt 250 zł od osoby.

Zgłoszenia przyjmujemy do końca czerwca na adres: J.Szymanski@adres.pl

Osoby prowadzące:

29
Grzegorz Cinkowski – rocznik 1969, aktor. Ukończył Wydział Lalkarski PWST we Wrocławiu. Pracował w teatrach w Katowicach, Jeleniej Górze ,Wrocławiu i Zabrzu.  W latach 2006-2007 prowadził stałą grupę teatralną przy JCK w Jeleniej Górze, a obecnie okazjonalne warsztaty przy Teatrze Nowym w Zabrzu. Autor sztuki „Zapach” granej przez grupę teatralną „Preventorium”z Będzina. Laureat nagrody im. Leny Starke w sezonie 2015/2016 za rolę w spektaklu „Kocham”. Miłośnik fotografii i jazzu.

 

Janusz Szymański – pedagog, instruktor teatralny, wykładowca. Od 1986 roku zajmuje się technikami parateatralnymi z zakresu teatru, ekspresji ciała i ruchu, prowadził grupy teatralne w Zielonej Górze, Legnicy, Jeleniej Górze, Lublinie i obecnie w Radzyniu Podlaskim.

Janusz-Szymański

W latach 1988 – 1991 uczestniczył w programie kształcenia liderów młodzieżowych prowadzonym przez Andrzeja Komorowskiego – ucznia Jerzego Grotowskiego. Od 1995 roku organizator i prowadzący Ogólnopolskich i Międzynarodowych Warsztatów Teatralnych „Dialogi” w Radzyniu Podlaskim. W 2000 roku ukończył kurs z improwizacji kontaktu w Bremie (Niemcy). Wykładowca kilku uczelni, a także stały, długoletni współpracownik Centrum Arteterapii w Lublinie oraz Nieprzetartego Szlaku. Prowadzi warsztaty teatralne w Polsce i poza jej granicami.